ENSCHEDE-ANDERS HOME

Motie ‘OV65 plus: bezint voor ge bezuinigt!’

Afgelopen maandag heeft EnschedeAnders de volgende motie ingediend tijds de raadsvergadering.   De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 oktober2018, besprekende de Beëindiging financiële 2-stedenabonnement (OV65)  ...

Kinderpardon

Op het allerlaatste moment mochten de twee kinderen Lili en Howick toch in Nederland blijven. Na een strijd van meer dan 10 jaar. Ondertussen staan de volgende kinderen al weer...

Vertrouwen

Vertrouwen De raad van Enschede praat al een tijdje over duurzame energie. Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we...

Mantelzorgondersteuning en waardering

EnschedeAnders heeft op 28 augustus vragen gesteld of de mantelzorgondersteuning en waardering. Hieronder vindt u de gestelde vragen . Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor ondersteuning en waardering van mantelzorgers en...

Schriftelijke vragen onderhoud zwembaden.

Op 3 september hebben DPE en EnschedeAnders schriftelijke vragen gesteld ivm het onderhoud van de zwembaden in Enschede. In oktober 2017 heeft EnschedeAnders al een motie ingediend. Hieronder vindt u...

FC Twente

Alle 12 politieke partijen hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt op een voorgenomen besluit van het college: 2 jaar opschorting van de betaling van rente, aflossing en risicopremie door FC Twente....