Auteur: richard kloek

Mantelzorg

Het is weer zover. Zaterdag 5 oktober jl. zat er een bericht in mijn mailbox van Mantelzorg053. Ik zuchtte maar eens en opende de mail. “Als gemeente willen wij onze...

Oproer

Mijn man en ik zitten aan de ontbijttafel. Broodje, kopje thee, koffie ,  beetje kletsen en ondertussen de krant lezen. “ Man, man ,man, ze leren het ook nooit” zeg...

Evaluatie Kindpakket

Evaluatie Kindpakket stedelijke commissie 21 januari 2019 Voorzitter, In de decembercirculaire van 2016 werd medegedeeld dat er structureel  1.1 miljoen armoedegeld geoormerkt voor Kinderen extra beschikbaar zou komen voor hulp...

Motie ‘OV65 plus: bezint voor ge bezuinigt!’

Afgelopen maandag heeft EnschedeAnders de volgende motie ingediend tijds de raadsvergadering.   De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 oktober2018, besprekende de Beëindiging financiële 2-stedenabonnement (OV65)  ...

Kinderpardon

Op het allerlaatste moment mochten de twee kinderen Lili en Howick toch in Nederland blijven. Na een strijd van meer dan 10 jaar. Ondertussen staan de volgende kinderen al weer...

Vertrouwen

Vertrouwen De raad van Enschede praat al een tijdje over duurzame energie. Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we...

Mantelzorgondersteuning en waardering

EnschedeAnders heeft op 28 augustus vragen gesteld of de mantelzorgondersteuning en waardering. Hieronder vindt u de gestelde vragen . Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor ondersteuning en waardering van mantelzorgers en...

Schriftelijke vragen onderhoud zwembaden.

Op 3 september hebben DPE en EnschedeAnders schriftelijke vragen gesteld ivm het onderhoud van de zwembaden in Enschede. In oktober 2017 heeft EnschedeAnders al een motie ingediend. Hieronder vindt u...

FC Twente

Alle 12 politieke partijen hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt op een voorgenomen besluit van het college: 2 jaar opschorting van de betaling van rente, aflossing en risicopremie door FC Twente....

ATAK

De raad had een bijeenkomst over het Enschede Akkoord in Atak. Eigenlijk mag ik het niet meer Atak noemen, want Atak bestaat niet meer. Poppodium Atak is failliet en de...

Bedankt!

Beste stemmer, We willen jullie hartelijk bedanken voor het uitbrengen van jullie stem op EnschedeAnders. Het is goed om te zien dat we 800 stemmen meer hebben gekregen dan in 2014....