Categorie: ACTUEEL

Actuele nieuws op de hoofdpagina

Evaluatie Kindpakket

Evaluatie Kindpakket stedelijke commissie 21 januari 2019 Voorzitter, In de decembercirculaire van 2016 werd medegedeeld dat er structureel  1.1 miljoen armoedegeld geoormerkt voor Kinderen extra beschikbaar zou komen voor hulp...

Motie ‘OV65 plus: bezint voor ge bezuinigt!’

Afgelopen maandag heeft EnschedeAnders de volgende motie ingediend tijds de raadsvergadering.   De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 oktober2018, besprekende de Beëindiging financiële 2-stedenabonnement (OV65)  ...

Schriftelijke vragen onderhoud zwembaden.

Op 3 september hebben DPE en EnschedeAnders schriftelijke vragen gesteld ivm het onderhoud van de zwembaden in Enschede. In oktober 2017 heeft EnschedeAnders al een motie ingediend. Hieronder vindt u...

Bedankt!

Beste stemmer, We willen jullie hartelijk bedanken voor het uitbrengen van jullie stem op EnschedeAnders. Het is goed om te zien dat we 800 stemmen meer hebben gekregen dan in 2014....

Voorstel: Wijziging regels Diftar

U heeft het vast gemerkt; Enschede versmeert. Zwerfvuil, zakken met plastic en restafval liggen bij containers. De vraag daarbij is: heeft de raad van Enschede wel de juiste keuze gemaakt...