Categorie: MOTIES EN AMENDEMENTEN

Wat is een Motie:
Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Elk raadslid kan een motie indienen en bij een meerderheid aan stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek.

Wat is een Amendement:
De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met een amendement als de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat. Elk raadslid kan een amendement indienen.