Categorie: NIEUWS

Mantelzorgondersteuning en waardering

EnschedeAnders heeft op 28 augustus vragen gesteld of de mantelzorgondersteuning en waardering. Hieronder vindt u de gestelde vragen . Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor ondersteuning en waardering van mantelzorgers en...

Nieuw Meldpunt Mantelzorg van EnschedeAnders.nl

EnschedeAnders.nl  heeft een nieuw meldpunt in het leven geroepen. info@meldpuntmantelzorgenschede.nl Het gaat de partij om nadere signalen te krijgen van mantelzorgers. Hoe ervaren zij het huidige mantelzorgbeleid en waar hebben...

Verkiezingen 21 maart 2018

De kandidatenlijst van EnschedeAnders voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 is bekend. De Kiescommissie heeft hierbij haar werk afgerond en een conceptlijst voorgelegd. De lijst is ongewijzigd overgenomen. Lijsttrekker is Margriet Visser....

Voorstel: Wijziging regels Diftar

U heeft het vast gemerkt; Enschede versmeert. Zwerfvuil, zakken met plastic en restafval liggen bij containers. De vraag daarbij is: heeft de raad van Enschede wel de juiste keuze gemaakt...

Sociaal alternatief voor Zomernota

ENSCHEDE, 13 juli 2017 – De grenzen aan het versoberen van zorg en ondersteuning in het sociaal domein zijn bereikt. Dat vinden SP, PvdA, GroenLinks en EnschedeAnders. Zij presenteren aanstaande...

Vragen over grote daling inkomenstoeslagen

Uit cijfers die Sociaal Hart Enschede bij de gemeente Enschede heeft opgevraagd, blijkt sinds 2010 een spectaculaire daling van het totale bedrag dat wordt uitgekeerd aan huishoudens met een zeer...

Veiligheid centrum Enschede

Veel burgers maken zich zorgen over de veiligheid in het centrum van Enschede. En terecht, want er spelen op dit moment meerdere zaken. Er zijn in het centrum van Enschede...

Nieuwe website online

Vanaf heden staat onze nieuwe website online! Vanaf nu is dit ons digitaal informatieplatform waarmee wij een ieder snel kunnen informeren over alles wat er leeft binnen Enschede. Veel plezier.