Verkiezingsprogramma

In dit verkiezingsprogramma laten we zien op welke wijze EnschedeAnders zich de komende vier jaar met een “Menselijke Maat” zich zal inzetten.
EnschedeAnders vindt dat er na de verkiezingen niet op traditionele manier een college gevormd moet worden. In plaats daarvan moet er een raadsbreed gedragen Raadsakkoord komen.
In een Raadsakkoord wordt er door de politieke partijen, samen met bewoners, organisaties en ondernemers een lijst gemaakt wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de nieuwe raadsperiode. Te denken valt aan, bestrijding armoede, afboeken grond, financiën, (jeugd)zorg, leefomgeving, afval, duurzame energie etc. Wethouders kunnen van buiten de politiek komen en hoeven niet partij gebonden te zijn. Het gaat uiteindelijk om hun deskundigheid op bepaalde beleidsonderdelen.

EnschedeAnders stelt het welbevinden van de inwoners van de gemeente
Enschede centraal. EnschedeAnders vindt dat de inwoners het gevoel moeten hebben, dat de politiek er voor hen is: rechtvaardig, begripvol, een
helpende hand, goed bestuur met open en duidelijke communicatie, respectvol, betrokken, oplossingsgericht en vooral eerlijk en betrouwbaar.

De vijf hoofdprioriteiten uit het programma zijn:

 1. Goede zorg en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare groepen.
  Een passende mantelzorgondersteuning  en een fatsoenlijke
  mantelzorgwaardering. Toegankelijk schuldhulpverlening.
 2. Werkgelegenheid, aanpak maatschappelijke tweedeling,
  bestrijding van(kinder)armoede en een humaner bijstandsbeleid
 3. Verhogen leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten.
  Duurzaamheid, Afval
 4. Gezonde financiën.
 5. Herstel vertrouwen in de politiek, Raadsakkoord.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 downloaden