ENSCHEDE-ANDERS HOME

Schriftelijke vragen onderhoud zwembaden.

Op 3 september hebben DPE en EnschedeAnders schriftelijke vragen gesteld ivm het onderhoud van de zwembaden in Enschede. In oktober 2017 heeft EnschedeAnders al een motie ingediend. Hieronder vindt u...

FC Twente

Alle 12 politieke partijen hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt op een voorgenomen besluit van het college: 2 jaar opschorting van de betaling van rente, aflossing en risicopremie door FC Twente....

ATAK

De raad had een bijeenkomst over het Enschede Akkoord in Atak. Eigenlijk mag ik het niet meer Atak noemen, want Atak bestaat niet meer. Poppodium Atak is failliet en de...

Bedankt!

Beste stemmer, We willen jullie hartelijk bedanken voor het uitbrengen van jullie stem op EnschedeAnders. Het is goed om te zien dat we 800 stemmen meer hebben gekregen dan in 2014....

Uitslag

Achteraf was het zo’n dag dat ik beter de hele dag in bed had kunnen blijven liggen. In de middag sprong er een verwarmingsleiding, wat voor een aardige overstroming in...

Blind vertrouwen

Het is vrijdagavond erg laat in de avond. Mijn man zit een boek te lezen en ik zit bij hem nog een beetje te werken. Laat komt er nog een...

Vertrouwen

De raad van Enschede praat al een tijdje over duurzame energie. Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo...

Nieuw Meldpunt Mantelzorg van EnschedeAnders.nl

EnschedeAnders.nl  heeft een nieuw meldpunt in het leven geroepen. info@meldpuntmantelzorgenschede.nl Het gaat de partij om nadere signalen te krijgen van mantelzorgers. Hoe ervaren zij het huidige mantelzorgbeleid en waar hebben...

Wantrouwen

Allereerst wil ik u en allen die u lief zijn, een heel gezond, gelukkig en voorspoedig 2018 wensen. Maandagavond 18 december, de laatste raadsvergadering van 2017 heeft EnschedeAnders een motie...

Verkiezingen 21 maart 2018

De kandidatenlijst van EnschedeAnders voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 is bekend. De Kiescommissie heeft hierbij haar werk afgerond en een conceptlijst voorgelegd. De lijst is ongewijzigd overgenomen. Lijsttrekker is Margriet Visser....

Onder professoren

Donderdag 14 december jl was er een vergadering van de stedelijke commissie, die bij mij in het verkeerde keelgat is geschoten. De aanleiding was een verschil van inzicht tussen het...

Kinderen

Kinderen Ze komen toeterend aanrijden en knipperen met de lichten. Onze jongste dochter en schoonzoon. Er wordt Sinterklaas gevierd en overdag vliegen mij al de berichtjes om de oren, uiteraard...

Respect

Respect. Het liep tegen december en we kregen ons eerste rapport. Derde klas middelbare school. Twee onvoldoendes. Wegens ziekte had ik een paar weken verzuimd. “Niet erg “, zei de...

1000-kinderenplan tegen armoede

In de gemeentebegroting wordt het beschikbare geld verdeeld over talloze doelstellingen en regelingen. Op maandag 13 november wordt deze door de gemeenteraad behandeld: het moment waarop onvolkomenheden kunnen worden weggewerkt...