ENSCHEDE-ANDERS HOME

Hardleers

We zitten aan de keukentafel. Mijn man en ik. ” Ben je niet blij? ” vraagt mijn man. “Blij?” zeg ik, “Nee, blijdschap voel ik niet. Eerlijk gezegd moet ik...

Vertrouwen

De zaal begint al aardig vol te lopen als ik aankom. Stadsdeelvergadering Noord houdt haar vergadering met op de agenda diftar en zwerfafval. Ik hoor de mensen morren en hun...

Voorstel: Wijziging regels Diftar

U heeft het vast gemerkt; Enschede versmeert. Zwerfvuil, zakken met plastic en restafval liggen bij containers. De vraag daarbij is: heeft de raad van Enschede wel de juiste keuze gemaakt...

Pathmos

Kun je verliefd worden op een wijk? Ik ben geboren en opgegroeid in het Drentse dorp Klazienaveen, een veenkoloniaal dorpje in de gemeente Emmen. Mijn opa ging op de fiets...

Met de vuist op de tafel

In de jaren zeventig werkte ik op de operatie-afdeling van het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl. Eerlijk gezegd, kan ik mij niet herinneren dat ik in die tijd ooit iets heb...

Wanbeleid

Afgelopen maandagavond besprak de raad de Zomernota. In de Zomernota geeft de raad aan, welke richting het college op moet om een sluitende begroting voor het volgende jaar ( jaren...

Sociaal alternatief voor Zomernota

ENSCHEDE, 13 juli 2017 – De grenzen aan het versoberen van zorg en ondersteuning in het sociaal domein zijn bereikt. Dat vinden SP, PvdA, GroenLinks en EnschedeAnders. Zij presenteren aanstaande...

Belofte

Zij is 52. Hij is 54 jaar. Echtpaar Bergsma. Mevrouw is vanaf haar zevende jaar reumapatiënt. Hij is een harde werker en daarnaast deed hij vrijwilligerswerk. Deed….Vorig jaar, 12 november...

Diepe treurnis!

De raad ontving twee weken geleden een brief van het college over de ervaringen van de nieuwe invulling van de mantelzorgwaardering. Kort gezegd: de 50 euro webbon. Voordat er überhaupt...

Vragen over grote daling inkomenstoeslagen

Uit cijfers die Sociaal Hart Enschede bij de gemeente Enschede heeft opgevraagd, blijkt sinds 2010 een spectaculaire daling van het totale bedrag dat wordt uitgekeerd aan huishoudens met een zeer...

Rolstoel

Deze maand hoopt hij 69 jaar te worden, de heer Fransen (gefingeerd). Al 25 jaar zit hij in een rolstoel. Gevallen van een stoepje. In september 2015 deelt een monteur...

Enschede Wekt op

Wij wonen op een prachtige plek, zo’n twee kilometer buiten Enschede-Zuid. Typisch Twents. Maar altijd bedreigd; er zijn altijd plannenmakers die iets met het buitengebied willen. We hebben een plan...

Moeilijk

Afgelopen donderdag was ik als toehoorder aanwezig bij een gesprek van een oudere dame en een zorgconsulent. Mevrouw had meer hulp nodig in het huishouden en toen ik na goed...

Veiligheid centrum Enschede

Veel burgers maken zich zorgen over de veiligheid in het centrum van Enschede. En terecht, want er spelen op dit moment meerdere zaken. Er zijn in het centrum van Enschede...

Nieuwe website online

Vanaf heden staat onze nieuwe website online! Vanaf nu is dit ons digitaal informatieplatform waarmee wij een ieder snel kunnen informeren over alles wat er leeft binnen Enschede. Veel plezier.

Afval

Iemand heeft zijn toilet verbouwd en gekozen voor mooie nieuwe tegels en een moderne toiletpot. Niets mis mee, zou je zeggen. Maar het bouwafval hebben ze gedumpt bij ons in...